top of page

El concepte Training Stress Score (TSS)

En els últims anys s'ha parlat molt de la quantificació de la càrrega d'entrenament dins dels esports de resistència. Són diversos els mètodes que existeixen per a determinar l'estrès que causa l'entrenament, i la majoria d'ells són vàlids i fiables. És decisió de l'entrenador el decantar-se a utilitzar un mètode o un altre en funció de les seves eines de treball i les seves preferències. En aquest article parlarem d'un concepte molt utilitzat actualment per a quantificar l'estrès o impacte d'una sessió d'entrenament, el famós Training Stress Score(TSS) que ens ofereix Training Peaks.¿Què és el TSS o Puntuació de l'Estrès de l'Entrenament?


El TSS (en espanyol, Puntuació d'Estrès de l'Entrenament) és la fórmula que utilitza TrainingPeaks per a quantificar la càrrega que ha suposat una determinada sessió d'entrenament. Bàsicament, utilitza la intensitat i la durada de l'entrenament per a establir un valor numèric (TSS) que ens informarà si aquesta sessió ha causat un impacte alt o baix en el nostre organisme. Dit d'una altra forma, ens quantificarà la càrrega de l'entrenament per a veure si la sessió ha estat exigent o més fàcil.La fòrmula completa del TSS és la següent:


TSS = [ (s x NP x FI) / (FTP x 3600) ] x 100


On s = durada de l'entrenament en segons; NP = potència normalitzada de l'entrenament; FI = factor d'intensitat expressat en 0.00; FTP = el nostre Llindar de Potencia Funcional.


Com podem observar a simple vista, aquesta fórmula està pensada per a esportistes que entrenen amb potenciòmetre, ja que inclou la potència normalitzada de l'entrenament (NP). Molts de vosaltres estareu pensant: si no tinc potenciòmetre i entreno per freqüència cardíaca o ritme (en carrera a peu), quin sentit té per a mi utilitzar els TSS?


Afortunadament, TrainingPeaks utilitza altres fórmules molt semblants per a quantificar la càrrega d'entrenament mitjançant el ritme o la freqüència cardíaca. En aquests casos parlarem de rTSS (en referència als TSS utilitzant el ritme en carrera a peu) i de hrTSS (en referència als TSSutilitzant la freqüència cardíaca en ciclisme i carrera a peu).


La fórmula emprada per a quantificar els TSSmitjançant el ritme és la següent:


TSS = [ (s x NGP x FI) / (FTP x 3600) ] x 100


On s = durada de l'entrenament en segons; NGP = ritme normalitzat de l'entrenament; FI = factor d'intensitat expressat en 0.00; FTP = el nostre Llindar de Potencia Funcional.


La fórmula utilitzada per quantificar els TSS a través de la freqüència cardíaca és la següent:


TSS = [ (s x AvgHR x FI) / (FTP x 3600) ] x 100


On s = durada de l'entrenament en segons; AvgHR = freqüència cardíaca mitja de l'entrenament; FI = factor d'intensitat expressat en 0.00; FTP = el nostre Llindar de Potencia Funcional.Utilitats del TSS


Aquesta manera de quantificar l'entrenament ens permetrà planificar el nostre entrenament tenint en compte l'impacte que causarà cadascuna de les sessions en la nostra condició física.


Per a tenir una referència de quant és un TSSmolt elevat i quant és baix podem partir de la base que si realitzéssim un entrenament d'1 hora al nostre nivell de FTP (de gom a gom), el TSSseria de 100. Per tant, si fem un entrenament d'1 hora en ciclisme o carrera a peu, quant més s'acosti a 100 el valor de TSS, més intens haurà estat l'entrenament i més càrrega haurà suposat. D'altra banda, si l'entrenament és més llarg d'una hora dependrà del temps que hem estat en cada zona per a determinar el valor de TSS de l'entreno.


Els cienfíficos de l'esport Allen i Coggan (2010) van establir uns valors de referència aproximats per a saber la recuperació necessària en funció dels TSS d'una sessió en ciclisme:A més, un aspecte interessant és comparar els TSS de diferents sessions i els TSS acumulats en diferents setmanes. Comparant sessions podrem veure si hem deixat el temps necessari de recuperació després d'una sessió intensa o si portem uns dies entrenant a baixes intensitats i treballant la resistència aeròbica. Comparant els TSS acumulats entre setmanes podrem analitzar l'objectiu d'aquestes, ja siguin microcicles de recuperació (TSS baix) o microcicles de càrrega (TSS elevat).


En resum, planificar i analitzar els entrenaments mitjançant el TSS és una forma molt efectiva i simple per a poder optimitzar el rendiment de l'esportista, controlar la seva fatiga i buscar els pics de forma en els moments desitjats de la temporada. Així i tot, el TSS per si sol no és una garantia total d'èxit. És cert que ens ajudarà molt per a gestionar el nostre entrenament, però hem de tenir en compte també factors subjectius com l'esforç o la fatiga percebuda per l'esportista per a determinar amb exactitud la càrrega d'entrenament.Lectura con café

BLOG

bottom of page