4. Disposaràs de feedback

28/10/2023

constant per ajustar i maximitzar l’entrenament.