INDIVIDUALITZACIÓ

28/10/2023

Partint de que cada esportista és diferent, la planificació d’entrenament està ajustada a les característiques i objectius de cadascú